Zachęcamy do udziału w lekcjach języka kaszubskiego. Przypominamy o ubezpieczeniach na rok szkolny 2022/2023.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GodłoBIPLibrus

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 6/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach 

z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);

 

 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.);
 • wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.
 •  

zarządzam, co następuje:

 • 1.
 1. Niniejszym wprowadzam:
 1. „Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
 2. Oświadczenie rodziców stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
 3. Deklarację rodziców stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
 4. Tabelę pomiaru temperatury dziecka stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.
 1. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.
 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data dodania: 2022-07-26 18:13:57
Data edycji: 2022-07-26 18:17:37
Ilość wyświetleń: 41

Współpracujemy z

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook