Zachęcamy do udziału w lekcjach języka kaszubskiego. Przypominamy o ubezpieczeniach na rok szkolny 2022/2023.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

GodłoBIPLibrus

Ścieżka zgłaszania roszczeń AXA Ubezpieczenia TuiR SA

Ścieżka zgłaszania roszczeń AXA Ubezpieczenia TuiR SA (3 możliwości):

Najszybsza i najbardziej rekomendowana:

 1. Zgłoszenie szkody on-line  link poniżej:

 https://axa.pl/zgloszenie-z-ubezpieczenia-nnw-azs-pttk-szkolnego-bezpiecznypl-edupolisapl/

Wypełniamy w kilku krokach formularz elektroniczny. Po zakończeniu wprowadzania danych i upięcia skanów w kroku 4 i zaznaczenie oświadczeń będzie możliwy do pobrania raport – podsumowanie w PDF .

 

(w kroku 4 załączamy skany dokumentacji medycznej i dowód osobisty opiekuna prawnego, nr  konta,  kopie dokumentów opatrzone klauzulą:
„Niniejszym potwierdzam, że kopia dokumentacji dołączonej do wniosku jest zgodna z oryginałami i jestem  świadoma/y  odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji”)

 

lub wniosek papierowy wysłany pocztą tradycyjną wraz z kopią dokumentacji  lub e-mailem.

 

Wniosek  papierowy pobierz za pomocą linku: https://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne

 

 1. Dokumentację + wniosek należy zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@axa.pl lub do dedykowanego Opiekuna celem konsultacji co do kompletności dokumentacji lub w razie wątpliwości bmatuszek@bezpieczny.pl
 2. Wniosek + dokumentację przesłać drogą listowną na adres:
  AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
  ul. Chłodna 51
  00-867 Warszawa  z dopiskiem NNW szkolne Bezpieczny.pl

 

UWAGA!
W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zawsze możesz zwrócić się o pomoc wybierając jeden ze sposobów:

Opiekun Barbara Polańska-Matuszek 690 950 55

Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00* lub

 1. Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53*
 2. SMS o treści "NNW SZKOLNE" na nr 604 441 091*

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy (SOOR) i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem ( Poradnia Chirurgiczna), (Karta leczenia szpitalnego) będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
 3. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny - opcjonalnie
 4. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
 5. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni w świetle Ogólnych warunków na decyzję odnośnie przyznanego świadczenia.
W praktyce znacznie szybciej. Klientowi przysługuje zawsze droga reklamacyjna.

Data dodania: 2022-07-26 20:01:07
Ilość wyświetleń: 48

Współpracujemy z

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook