Zachęcamy do udziału w lekcjach języka kaszubskiego. Przypominamy o ubezpieczeniach na rok szkolny 2023/2024.
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset
GodłoBIPLibrus

O szkole

O szkole

          Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich położona jest w Gminie Chojnice. Funkcjonuje od 1918 r., a w obecnym dwukondygnacyjnym budynku od 1970 r. W ciągu ostatnich lat została odnowiona i wyremontowana. Przekształceniu poddany został także teren zielony wokół szkoły i boisko. Placówka działa w oparciu o własną koncepcję pracy wynikającą z jej wizji i misji. Posiada ceremoniał związany z patronem szkoły.

          Do obwodu szkoły uczęszczają dzieci z sołectw: Ogorzeliny, Angowice, Nowy Dwór i Cołdanki. Szkoła posiada 8 sal lekcyjnych (wszystkie sale wyposażone są w projektory i laptop z dostępem do Internetu, 6 sal posiada tablicę multimedialną). W szkole jest także pracownia informatyczna, świetlica, gabinet logopedy i pedagoga szkolnego. Duży księgozbiór dostępny jest w nowej bibliotece. W szkole jest sala gimnastyczna. Do dyspozycji uczniów mamy również boisko trawiaste i wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej. Placówka posiada własną stołówkę i kuchnię szkolną, przygotowującą posiłki dla uczniów. W szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne – 0 A dla dzieci 5 - 6-cio letnich oraz 0 B oddział dla dzieci 3 - 4 letnich.

          Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach wspomaga rozwój intelektualny, emocjonalny, duchowy i fizyczny uczniów w oparciu o takie wartości jak: miłość, dobro, prawda, mądrość, wolność, piękno, tolerancja. Dążymy do modelu szkoły otwartej na potrzeby każdego ucznia, spełniającej oczekiwania rodziców, dającej zadowolenie z pracy całej kadrze. Jest to szkoła: dbająca o dobro dziecka, osiągająca wysokie wyniki kształcenia, wychowująca wartościowego człowieka, bezpieczna, posiadająca jasne zasady postępowania i oceniania, potrafiąca współpracować z rodzicami i instytucjami wspomagającymi, posiadająca wysoko wykwalifikowaną, rozwijającą się kadrę, dążąca do kształtowanie swojego pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym. Nowoczesna i dobrze wyposażona, promująca technologie informatyczne.

          Placówka dostrzega indywidualne potrzeby edukacyjne młodego człowieka. Oprócz obowiązkowych zajęć uczniowie uczęszczają na różnorodne zajęcia pozalekcyjne: zajęcia rozwijające zainteresowania – koła przedmiotowe, zajęcia teatralne, plastyczne, sportowo-rekreacyjne, językowe i czytelnicze. w szkole działa wielopoziomowa drużyna harcerska - 33 WDH “Sokoły”.

          W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowie biorą udział w zajęciach specjalistycznych – terapia logopedyczna, rewalidacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno- kompensacyjne.

           W szkole pielęgnowane są „postawy i wartości” Kawalerów Maltańskich poprzez apele i konkursy o tematyce nawiązującej do patrona szkoły, a także uczestniczy w akcjach charytatywnych: „Góra grosza”, „Podaruj pluszaka”, zbiórki dla schroniska dla zwierząt, zbiórka nakrętek dla niepełnosprawnego ucznia, kiermasze. 

          Bierzemy udział w różnych projektach m.in. projekt „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”. Uczestniczy w programach ogólnopolskich: „Akademia Bezpiecznego Puchatka”,” Kubusiowi Przyjaciele Natury”, “ Czyściochowa Akademia” „Mleko w szkole, Owoce i warzywa w szkole”, „Między nami kobietkami”, „Śniadanie daje moc”- pobiliśmy rekord Guinnessa w przygotowaniu zdrowego śniadania, „Ratujemy i Uczymy Ratować”.

          Szkoła jest organizatorem imprez środowiskowych z okazji np. Dnia Matki i Ojca, Babci i Dziadka, Dzień otwarty szkoły, Kiermasz Bożonarodzeniowy czy Jasełka. Organizowane są tu również zawody sportowe i konkursy o zasięgu gminnym, powiatowym i półfinałów wojewódzkich Nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca i osiągają liczne wyróżnienia w konkursach oraz zawodach sportowych, na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim.

Data dodania: 2022-07-26 18:56:43
Data edycji: 2022-09-20 14:14:11
Ilość wyświetleń: 267

Współpracujemy z

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej